Warunki Użytkowania

Witamy na tej stronie. Jeśli dalej będziesz ją przeglądał i z niej korzystał, to zgadzasz się na poniższe warunku użytkowania, które wspólnie z Polityką Prywatności rządzą relacją tej strony z tobą.

Określenie „ta strona” lub „my” odnosi się do właściciela tej strony. Określenie „ty” odnosi się do użytkownika lub wyświetlającego tę stronę. Użytkowanie tej strony podlega poniższym warunkom:

  • Zawartość stron tej witryny jest do twojej ogólnej informacji i użytku. Podlega zmianą bez uprzedzenia.
  • Ani my, ani żadne osoby trzecie nie dostarczają żadnej gwarancji trafności, ponadczasowości, skuteczności, kompletności i stosowności informacji i materiałów obecnych bądź przytoczonych na tej stronie internetowej dla jakichkolwiek celów. Przyjmujesz do wiadomości, że te informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy, a my nie ponosimy za te błędy i nieścisłości żadnej odpowiedzialności prawnej.
  • Używasz informacje i materiał z tej strony na własne ryzyko, za co nie bierzemy odpowiedzialności. Jest to twoja własna odpowiedzialności, aby upewnić się, czy produkty, usługi czy informacje dostępne na tej stronie spełniają twoje wymagania.
  • Ta strona zawiera materiały, które są naszą własnością i są przez nas licencjonowane. Ten materiał zawiera, ale nie ogranicza się do, projektu, layoutu, wyglądu, grafik. Powielanie jest zabronione, chyba, że jest w zgodzie z zawartą tutaj uwagą o prawach autorskich.
  • Wszystkie znaki powielone z tej strony, które nie są własnością, lub nie mają licencji operatora, są uznawana przez tę stronę internetową.
  • Nieautoryzowanie używanie tej strony może skutkować oskarżeniem o szkody lub/i być przestępstwem.
  • Od czasu do czasu, ta strona może także zawierać linki do innych stron. Ta linki mają być udogodnieniem i dostarczać dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy daną stronę. Nie bierzemy odpowiedzialności za zawartości linkowanych stron.
  • Nie możesz tworzyć linków do tej strony z innej strony internetowej lub dokumentów, bez uprzedniej pisemnej zgody tej strony