Disclaimer Medyczny

Cały materiał dostępny na tej stronie internetowej przeznaczony jest jedynie do celów informacyjnych i medycznych i w żaden sposób nie powinien być traktowany, jako porada bądź instrukcja medyczna. Nie powinno się podejmować żadnych działań jedynie na podstawie zawartości tej publikacji.

Skonsultuj się z lekarzem lub z inną osobą wykwalifikowaną w kwestiach medycznych w przypadku wszystkich spraw związanych ze zdrowiem i samopoczuciem i opinii wyrażanych na tej stronie. Wszystkie informacje na tej stronie są wedle oceny autora prawdziwe, jednak czytelnik jest odpowiedzialny za przedyskutowanie wszystkich wątpliwości z lekarzem.

Dodatkowo, powinieneś rozumieć, że informacje medyczne zmieniają się bez przerwy. Z tego względu, część informacji na tej stronie może być już nieaktualna lub nawet nieprawdziwa i błędna. Zasięgnij porady lekarza przed braniem jakichkolwiek suplementów.

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za zawarte tu informacje, niezależnie czy spowodują bezpośrednie, pośrednie, czy jakiekolwiek inne szkody. Twierdzenia obecne na tej stronie, nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration (FDA).

Informacje i produkty wspomniane na tej stronie nie mają na celu diagnozy, leczenia ani zapobiegania żadnej chorobie.